Safe Logistics är ett logistikföretag specialiserat på frakt, hantering, förädling och lagring av värdefullt gods. Läs mer

Aktuellt

Drivmedelstillägg

Aktuellt Drivmedelstillägg – Januari 6,92 % DMT beräknas på SCB K92SÅ0900 (två månaders fördröjning).