Safe Logistics är ett logistikföretag specialiserat på frakt, hantering, förädling och lagring av värdefullt gods. Läs mer

Aktuellt

Drivmedelstillägg

Aktuellt Drivmedelstillägg – November 7,73 % DMT beräknas på index från SCB K92SÅ0900 med två månaders fördröjning.