Flytt- och möbellogistik

Flytt av bohag och kontor

Att flytta ett kontor, ett företag eller ett större bohag är något man gärna vill ska ske snabbt, säkert och smidigt. Med vår hjälp blir omaket och tidsåtgången för dig som kund minimal. Du kan snabbt flytta in ditt nya hem eller komma igång med företagets verksamhet på den nya adressen.

Helhetslösning

Vi erbjuder helhetslösningar som betyder att vi tar hand om allt som behövs: packning, transport, uppackning och iordningsställande. Att godset packas fackmannamässigt är en självklarhet, vid behov tillverkar vi specialanpassat emballage. Vi har givetvis kunskap om de speciella försäkringskrav som ställer krav på märkning av lådor. Vi kan också erbjuda magasinering om behovet finns.

Självklart kan du också anlita oss om du har enstaka objekt som ska flyttas och som kräver en professionell och extra varsam hantering, som till exempel värdefulla föremål, musikinstrument eller känslig elektronik.

Möbellogistik

Utöver flytt av bohag eller kontor erbjuder vi även såväl lagring samt distribution av nya möbler. Vi genomför distribution till butiker, men även hemleveranser med tilläggstjänster som exempelvis avemballering, inbärning och återtag av överblivet förpackningsmaterial till källsortering.

Hela världen

Vi genomför företags-kontors-och bohagsflyttningar i egen regi inom Sverige, men med hjälp av samarbetspartner erbjuder vi även internationella transporter. Går flyttlasset utanför EU tar vi självklart hand om all nödvändig dokumentation.

Arbetsledare/Kontaktperson

Vid en större flytt utser vi alltid en ansvarig från oss som leder hela processen. Även vid mindre uppdrag får du som kund alltid en kontaktperson som är helt insatt i ditt ärende.

Försäkring

Om du som kund inte redan har en transport- eller lagerförsäkring, rekommenderar vi att du tecknar en sådan. Med en sådan försäkring ersätts eventuell skada på ditt gods oavsett vem som orsakat den. Vi förmedlar både transportförsäkring och lagerförsäkring med förmånliga villkor till våra kunder. Premien baseras på en procentsats av det deklarerade värdet.

Ansvar – Det viktigaste av allt

Vårt uppdrag är inte avslutat innan ditt gods är säkert levererat och installerat – på rätt plats och i rätt tid. Oväntade problem som kan uppkomma under resans gång löser vi – det är vår uppgift. Kort sagt: På Safe Logistics lämnar vi aldrig en kund i sticket.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig kontakta Bjarne Henriksen eller skicka ett mail till info@safelogistics.se så kontaktar vi dig för vidare diskussion.