Drivmedelstillägg

Aktuellt Drivmedelstillägg – Februari 8,37 % DMT beräknas på index från SCB K92SÅ0900 med två månaders fördröjning.

28 februari, 2017