Drivmedelstillägg

Aktuellt Drivmedelstillägg – April 9,18 % DMT beräknas på index från SCB K92SÅ0900 med två månaders fördröjning.

28 februari, 2017